Projektit

Yhdistyksemme suorittaa toisinaan toimintansa kehittämistä joko omana hankkeenaan tai yhteisenä projektina muiden toimijoiden kanssa. Näillä sivuilla seurataan projektien etenemistä. 

TEKNO: Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Posintra Oy, Vantaan Invalidit ja HealthSPA toteuttavat tämän yhteishankkeen. 

TEKNO-hankkeessa Laurea-ammattikorkeakoulu Oy vastaa hankkeen johtamisesta, toteutettavasta täydennyskoulutuksesta, opiskelijaohjauksesta ja opiskelijoiden toiminnasta hankkeen puitteissa sekä sopivin osin myös sidosryhmäyhteistyöstä. 

Posintra Oy puolestaan vastaa hankkeen itäisen Uudenmaan alue- ja elinkeinoelämäyhteistyöstä. 

HealthSpa toimii hyvinvointi- ja terveysteknologia-alojen start-up yritysten sparraajana sekä kontaktipintana hankkeessa. 

Vantaan Invalidit osallistuu käyttöön otettavan sähköisen teknologia-alustan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä muiden hanketoimijoiden sekä hankkeen kohderyhmän kanssa. 

Lisäksi se pilotoi hankkeessa digi-neuvontapistettä.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy on vahva sote-alan kouluttaja sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatio. 

Laurea kerää hankkeen edetessä tietoa uusien kumppanuus- ja oppimismallien rakentamisesta sekä hyvinvointiteknologiaosaamisen ja -ohjaamisen kriittisistä kohdista mallien edelleen kehittämiseksi. 

Posintra Oy:n, Vantaan invalidien sekä HealthSpan osallistuminen yhteishankkeeseen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa lisää hankkeen vaikuttavuutta sekä vahvistaa hankkeen tulosten juurtumista hanketoiminnan päättymisen jälkeen.

Em. osatoteuttajien lisäksi hankkeeseen osallistuu yhteistyökumppaneina Medics24 sekä Vantaa Info. 

Erityisenä hankkeen tuomana lisäarvona nähdään sekä työssä että työttömänä olevien sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden, työnantajien ja opiskelijoiden hyvinvointiteknologian osaamisen vahvistaminen ja päivittäminen nykyteknologian käyttämisen edellytyksiä vastaavaksi. 

Hanke etsii aktiivisesti myös menetelmiä teknologiaan liittyvän osaamisen vahvistamiseen jatkuvasti kehittyvän teknologian käytön edellytyksiä vastaavaksi. 

Teknologian käytön osaamista tulee pystyä päivittämään nopein täsmäkoulutuksin, mutta myös mahdollisimman laajalti eri teknologiaratkaisut huomioiden.

Hanke vahvistaa uudella tavalla nuorten työelämävalmiuksia.

Huomattavana lisäarvona hanke vastaa terveys- ja hyvinvointiteknologian osaamisen vahvistamisen kautta myös pk-yritysten markkina-aseman vahvistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksessa.

Kaksi vuotta kestävä TEKNO-hanke käynnistyi 01.03.2017 ja päättyy 28.02.2019. EU-rahoitus kattaa suuren osan hankkeen henkilökuluista.

TEKNO-hankkeessa mukana