Kevät- ja syyskokoukset

YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

KEVÄTKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:
1. hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilipäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille
edelliseltä kalenterivuodelta,
4. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista,
5. valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten.

SYYSKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:
1. päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle,
2. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi; puheenjohtajan on saatava vähintään puolet annetuista, hyväksytyistä äänistä,
3. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
4. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle,
5. valitaan tarpeelliset toimikunnat,
6. vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle,
7. päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta, joko liiton jäsenlehdessä tai yhdistyksen jäsenkirjeessä tai paikallislehdessä,
8. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
Yhdistyksen kokouksissa valitaan edustajat niihin yhteisöihin, jonka jäseninä yhdistys on.

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on
esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.
Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet
annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

Kokousten pöytäkirjat ovat nähtävissä Markkulassa. 

KEVÄTKOKOUS 2022, 24.04.2022 MARKKULASSA

PDF-tiedostoKevätkokous Asialista 2022.pdf (21 kB)
PDF-tiedostoKevätkokous PK2022.pdf (429 kB)

SYYSKOKOUS 2021, 21.11.2021 MARKKULASSA

PDF-tiedostoSyyskokous Asialista 2021.pdf (431 kB)
Syyskokous asialista 2021
PDF-tiedostoSyyskokousPK2021.pdf (432 kB)
Syyskokous pöytäkirja 2021

KEVÄTKOKOUS 2021, 25.04.2021 MARKKULA/TEAMS-ETÄKOKOUS

PDF-tiedostoKevatkokous Asialista 2021.pdf (21 kB)
PDF-tiedostoKevätkokous PK2021.pdf (431 kB)

SYYSKOKOUS 2020, 15.11.2020 MARKKULASSA

PDF-tiedostoSyyskokous Asialista 2020.pdf (436 kB)
PDF-tiedostoSyyskokous PK2020.pdf (431 kB)

KEVÄTKOKOUS 2020, 15.11.2020 MARKKULASSA

PDF-tiedostoKevatkokous Asialista 2020.pdf (21 kB)
PDF-tiedostoKevätkokous PK2020.pdf (425 kB)

SYYSKOKOUS 2019, 17.11.2019 MARKKULASSA.

PDF-tiedostoSyyskokous Asialista 2019.pdf (430 kB)
PDF-tiedostoSyyskokous PK2019.pdf (434 kB)

KEVÄTKOKOUS 2019, SU 28.04.2019 MARKKULASSA

PDF-tiedostoKevätkokous asialista 2019.pdf (21 kB)
PDF-tiedostoKevätkokous PK 2019.pdf (425 kB)

SYYSKOKOUS 2016 SUNNUNTAINA 20.11.2016 KLO 13, LEINIKKI

Syyskokouksessa oli mukana 30 varsinaista jäsentä ja kaksi kannatusjäsentä.
Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasunnitelma ja talousarvio.
Valittiin vuoden 2017 hallitus:

Puheenjohtaja Eeva Pitkänen,
varapuheenjohtaja Liisa Mäkelä,
jäsenet Heikki Aulio, Sirkka Dahlman, Teijo Kakko, Taisto Mäntynen, Susanna Perttunen ja Ulla Tapaninen.

PDF-tiedostoSyyskokous-2016-PK.pdf (120 kB)
Syyskokouksen 2016 pöytäkirja
PDF-tiedosto040-talousarviot 2017-20161117-E-RY.pdf (562 kB)
Talousarvio 2017, ehdotus
PDF-tiedostoVANIN-Toimintasuunnitelma-2017-20161119-0835.pdf (63 kB)
Toimintasuunnitelma 2017, ehdotus

KEVÄTKOKOUS 2016 SUNNUNTAINA 10.04.2016 KLO 13, MARKKULA

Kevätkokouksessa
- hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös
- Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus
- Hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt

PDF-tiedostoVI_Kevätkokous_pöytäkirja_2016-ha.pdf (26 kB)
Kevätkokouksen 2016 pöytäkirja
PDF-tiedosto01-VANIN-Toimintakertomus-2015-20160410.pdf (238 kB)
Toimintakertomus 2015, ehdotus
PDF-tiedostoTulos-2015-RY.pdf (187 kB)
Tulos 2015, ehdotus
PDF-tiedostoVANIN-Saannot-20160816.pdf (33 kB)
Uudet säännöt