Jäsenyys

Yhdistyksessä on 259 varsinaista ja 21 kannatusjäsentä (tilanne 29.02.2024).

• Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on pysyvä fyysinen vamma.

Varsinaisena jäsenenä voi olla samanaikaisesti yhdessä Invalidiliiton jäsenyhdistyksessä.

• Vammaisen lapsen huoltaja voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Huoltaja voi olla jäsenenä sen vuoden loppuun, jolloin lapsi täyttää 15 vuotta.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Jäsenmaksut vuonna 2024:

• Varsinainen jäsen 20 €
• Kannattajajäsen 30 € + vapaaehtoinen lisämaksu

Voit liittyä jäseneksi täyttämällä sähköisen jäsenhakemuksen tai tulostamalla jäsenhakemuksen ja toimittamalla sen täytettynä osoitteeseen:

    Vantaan Invalidit VANIN ry
    Vanha Kuninkaalantie 5
    01300 Vantaa

Jäseneksi haetaan aina kirjallisesti. Päätöksen jäseneksi hyväksymisestä tekee invalidiyhdistyksen hallitus.