Yhteistyö

YHTEISTOIMINTAA

Hallituksen jäsenet ja muutamat muut aktiiviset jäsenemme tekevät yhteistyötä muiden järjestöjen, kaupungin yksiköiden ym. tahojen kanssa.

Tässä on esimerkkejä muutamista yhteistyökuvioistamme.

VAMMAISNEUVOSTO
Vantaan vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyö- ja edunvalvontaelin.

VANIN:lla on edustaja neuvostossa.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

 • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä
 • seurata yleisiin oloihin vaikuttavaa päätöksentekoa vammaisten kannalta
 • edistää vammaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
 • seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja etuuksien kehitystä
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa - huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
 • edunvalvonta
 • hoitaa muut toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

JÄRJESTÖRINKI

 • Vantaan alueen järjestöjen ja yhdistysten yhteistyöelin
 • Vantaan Järjestörinkiin kuuluu yli 60 järjestöä
 • Ylläpitää Hiekkaharjussa Kansalaistoiminnan keskus LEINIKKIä, Leinikintie 22 A, 2. krs.
 • Eeva Pitkänen on Järjestöringin hallituksen jäsen

INVALIDILIITTO

 • Liittovaltuusto, Eeva Pitkänen on liittovaltuuston jäsen
 • Etelä-Suomen alueyhteistyössä mukana Eeva Pitkänen
 • RYPÄS

PIENI ELE -KERÄYKSET

 • Vantaan Invalidit ry on usean vaalin ajan vastannut Vantaan alueen keräyksestä
 • Mukana keräyksessä on toista kymmentä Vantaan alueen yhdistystä