Ohjeita

Tähän kerätään erilaisia ohjeita ja oppaita tai linkkejä niihin.

LAIT, KELAN JA VANTAAN KAUPUNGIN PALVELUT

Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijat keräsivät tietoja sosiaali- ja vammaispalveluihin liittyvistä laeista sekä Kelan ja Vantaan kaupungin palveluista.