Toiminta

TOIMINTASIVUT

NEUVONTA
- tähän kerätään tietoja neuvonnasta ja vähitellen esimerkkejä usein esille tulevista tiedon tarpeista
- neuvonta on yksi tärkeimmistä palveluistamme ja SOTE-uudistuksen myötä tarve kasvaa

VAIKUTTAMINEN
- tietoja vaikuttamistoiminnastamme
- pyrimme vaikuttamaan ympäristömme saamiseksi yhä tasa-arvoisemmaksi
- SOTE-uudistuksen myötä tulee yhä tärkeämmäksi

HALLITUS
- hallituksen toiminasta kerromme yhä avoimemmin

KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET 
- tärkeiden koko jäsenistön kokousten aineistot

PROJEKTIT
- meneillään olevia ja jo päättyneitä hankkeita

YHTEISTYÖ
- yhteistyö laajenee koko ajan