Toiminta

Taidekerhon uudeksi vetäjäksi on saatu varteenotettava ehdokas

 

Ilmoittelemme ensimmäisestä kerhotapaamisesta kunhan saamme varmuuden asiasta. Mahdollisesti päivä pysyisi samana, mutta kellonaika hieman myöhentyisi.

Lisätietoja antaa Eeva Pitkänen, puh 050 563 7454, koulutus@vantaaninvalidit.fi

TOIMINTASIVUT

TAPAHTUMAT JA KALENTERI
- tapahtumakalenteri
- tietoja tulevista tapahtumista

NEUVONTA
- tähän kerätään tietoja neuvonnasta ja vähitellen esimerkkejä usein esille tulevista tiedon tarpeista
- neuvonta on yksi tärkeimmistä palveluistamme ja SOTE-uudistuksen myötä tarve kasvaa

VAIKUTTAMINEN
- tietoja vaikuttamistoiminnastamme
- pyrimme vaikuttamaan ympäristömme saamiseksi yhä tasa-arvoisemmaksi
- SOTE-uudistuksen myötä tulee yhä tärkeämmäksi

HALLITUS
- hallituksen toiminasta kerromme yhä avoimemmin

KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET 
- tärkeiden koko jäsenistön kokousten aineistot

PROJEKTIT
- meneillään olevia ja jo päättyneitä hankkeita

HENKILÖT
- uusi sivu,jossa esitellään yhdistyksen henkilöitä
- saat tietoa henkilöiden taidoista, tiedoista ja aikaansaannoksista
- näiden tietojen avulla voit pohtia henkilövalintoja syyskokouksessamme arvailuja paremmin
- kaikki hallitukseen haluavat voivat kertoa itsestään etukäteen ennen syyskokousta

YHTEISTYÖ
- yhteistyö laajenee koko ajan

ANNA - MYY - OSTA
- kierrätetään kelvollista tavaraa!