Yhdistyksen talous

TOIMINNAN KULUT JA RAHOITUS

Yhdistyksen vireään ja aikaansaavaan toimintaan kuluu runsaan vapaaehtoistyön lisäksi rahaa - erityisesti oman toimitilan ylläpitämiseen ja hallintokulujen kattamiseen. Markkulan pitäminen lämpimänä, toimistonhoitajan palkkakulut, puhelinmaksut, pankkikulut, kopiointi, postitus, viestintä jne on hoidettava. Kaikesta on säästetty mahdollisimman paljon ja esimerkiksi kilpailutuksen avulla pienennetty joitain kuluja.  

Rahoituksen pohjana ovat kertyvät jäsenmaksut, Vantaan kaupungin antama tuki, juhlasalin ja saunan vuokraaminen, myyjäisten tulot ja tilaisuuksiemme arpajaisten tuotot. Yhdistyksemme hoitama Tikkurilan terveysaseman Kahvio korvaa sen talousasioiden hoidosta kertyvät hallintokulunsa. Erillisiin pieniin hankkeisiin saamme hieman rahoitusta myös Invalidiliitosta.

Vuoden 2015 lopussa päättyi hoitamamme Työkeskus VISUn toiminta. VISU korvasi yhdistykselle kertyneitä hallintokulujaan maksamalla osan toimistonhoitajan palkasta ja muista kuluista. VISUn toiminnan päättyessä loppui siten myös merkittävä hallintokulujen kattamiseen osallistuminen. Tämän vuoksi vuoden 2016 toimintamme tulos olikin merkittävästi miinuksella.

SOTE-uudistus, maakuntien perustaminen ja yhteiskunnan perustehtävien jakaminen muuttaa kuntien talouden rakennetta. Miten yhdistysten toiminnan rahoitus hoidetaan jatkossa? Mitä voidaan saada kunnalta, mitä maakunnalta? Mitä uusia toimintoja yhdistysten pitäisi kehittää varmistaakseen avustukset? Paljon avoimia kysymyksiä, joihin on etsittävä aktiivisesti vastauksia seuraavien parin vuoden aikana. 

Yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen tarvitaankin nyt uusia tulolähteitä. Työn alla on erilaisten tukimuotojen tutkiminen. Kartoitamme esimerkiksi mahdollisuuksiamme saada tukea STEA:lta (Sosiaali- ja TErveysjärjestöjen Avustuskeskus) ja säätiöiltä. 

Heikki Aulio 18.07.2017