IDEAT ESIIN!

Välkkyykö usein? Pursuatko ideoita? Oletko ketterä kehittäjä?

Tällä sivulla voit KERTOA meille HYVÄT IDEASI yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi! Mahdollisuuksien mukaan toteutamme parhaita niistä - kuten luettelosta huomaat.
SELAA SIVUA ALASPÄIN!     Heikki Aulio 29.11.2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDEOIJAT

Taulukossa on ideoijien tietoja: kuinka monessa ideoinnissa mukana, kuinka monta toteutettu, monenko toteutuksessa on mukana. TILANNE 07.10.2017 klo 21:45.

IDEOIJAT

13 kpl

IDE-
OITA
187  kpl
KÄSI-
TELTY
99 kpl
ODOT.
TOT.
47 kpl

TOTEU-
TETTU
52 kpl

MUKANA
TOT:ssa
8 kpl
EI TO-
TEU-
TETA
0 kpl
HUOM
Airola Lauri 2      
Aula Marita11 1   
Aulio Heikki14776383842 (EI ole IDEOIJA-ehdokas, palkitaan muita ideoijia)
HALLITUS111 1  
Hiltunen Satu42 21  
Kervinen Hannu    1  
Lehmus Jorma3312   
Menna Aune2311754  
Pitkänen Eeva111 1  
Pulkkinen Erkki1      
Ranta Outi2      
Ranta Tuomo4313  Tämän IDEAT-sivun ideoija!
VETÄJÄT  1 1  
Viinikainen Pentti11 13  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IDEOITA-taulukkoon on kerätty parhaita ideoita.
NRO, AIKA, IDEOIJAT, ARVIOT: Numero, milloin ja kuka on ideoinut tai ketkä ovat ideoineet, annetut ARVIOT
IDEA: Idean lyhyt kuvaus. Voi sisältää linkkejä laajempiin kuvauksiin. Voi sisältää myös ARVIOn ja TULOS-tiedon ideasta.
TOTEUTUSAIKA, TOTEUTTAJAT: Toteutusaika ja yhdistyksen toteutuksen pääosalliset. Toteutuksessahan voi olla mukana vaikkapa ulkopuolisiakin tahoja.

IDEOITA

NRO, AIKA,
IDEOIJAT, ARVIOT

IDEA

TOTEUTUS-
AIKA,
TOTEUTTAJAT
187 04.10.2017 Ranta Outi
3
187 TARJOTAAN YÖSIJOJA.
Yhdistyksen jäsenet voisivat tarjota yösijan VANINissa vieraileville muiden yhdistysten jäsenille. Mahdollistaisi uusien tuttavuuksien luomisen. Yöpyjä saattaisi lahjoittaa yövyttäjälle jotain.
 
186 13.07.2017 Aulio Heikki
3
186 OSALLISTUTAAN VAU:N KEHU-OHJELMAAN. 
Pyydetään VAU:ta mukaan kehittämään urheilutarjontaamme esim. Markkulassa tapahtuvana kuntoiluna.
 
185 18.05.2017 Aulio Heikki
3
185 JÄRJESTETÄÄN VAPAAEHTOISTYÖN KOULUTUSTA. Vapaaehtoistehtävien harjoittelijoille TIETOISKU toiminnastamme ja tarvittavasta vapaaehtoistyöstä. 
184 17.05.2017 Aulio Heikki
3
184 JÄRJESTETÄÄN VAPAAEHTOISTYÖN HARJOITTELUA OPISKELIJOILLE. Tarjotaan opiskelijoille vapaaehtoistyön harjoittelumahdollisuuksia. 
183 04.05.2017 Ranta Outi
3+3
183 KERHOIHIN LAPSIVIERAITA.
Askartelua, jumppa tai mitä vain lasten kanssa.
 
182 17.04.2017 Aulio Heikki
3
182 INVAVIESTIIN JUTTU KAHVIOSTA JA VIRPIN HAASTATTELU.
Tehdään Kahviosta juttu. Ja haastatellaan Virpiä.
 
181  16.04.2017 Menna Aune
3+3
181 INVAVIESTIIN JÄSENTEN KERTOMUKSIA.
Pyydetään jäsenistöä kirjoittamaan omista kokemuksistaan juttuja lehteen. Tai runoja, satuja yms.
 
180 10.04.2017 Aulio Heikki
3
180 LEHTEEN JUTTUSARJA URHEILUSTA.
Tehdään Invaviestiin juttusarja VANIN URHEILUN VUODET, jossa kerrotaan menneistä urheilusaavutuksista kohti nykyhetkeä.
 
179  09.04.2017 Menna Aune
3+3
179 LEHTEEN HARRASTUKSISTA.
Invaviestiin palsta, jolla kerrotaan jäsentemme erikoisista tai erityisistä harrastuksista.
 
178  27.03.2017 Menna Aune
3+3
178 JÄSENELLE KYSELYKAAVAKE TAIDOISTA JA TIEDOISTA. Kun uudelle jäsenelle lähetetään materiaalia ja yhdistyksen esitteitä, niin mukaan voisi laittaa jonkinlaisen kaavakkeen, jossa kysellään jäsenen mielenkiintoa ja osaamista eri alueilta. Myöskin sitä, onko halukas antamaan tietoaan yhdistyksen käyttöön. Vaihtoehdot tulisi laittaa jo lomakkeeseen ja siten jäsenen on helppo vastata kysymyksiin. Kummi voisi helpommin ottaa yhteyttä sen jälkeen jäseneen. 
177 26.03.2017 Aulio Heikki
3
177 TUTKITAAN AVUSTUSMAHDOLLISUUDET JA HAETAAN.
Tutkitaan ja kirjataan ylös mitä säätiöiden jne avustuksia saatavilla. Haetaan monesta paikasta.
 
176 19.03.2017 Aulio Heikki
3
176 TUTKITAAN TOTEUTETTUJA TAPAHTUMIA JA ETSITÄÄN NIISTÄ MEILLE SOPIVIA TOIMINTOJA.
Netistä löytyy runsaasti valmiita malleja tapahtumien toteuttamiseen. Tutkitaan niitä ja hutkitaan jotain omaakin!
 
175 18.03.2017 Aulio Heikki
3
175 EHDOTETAAN INVALIDILIITOLLE NETTIIN AVOINTA TAPAHTUMAKALENTERIA. Siihen jäsenyhdistykset voisivat kirjata avoimet tapahtumansa ja kutsua muut kylään. Tarvitaan monipuoliset hakutekijät. 
174 17.03.2017 Aulio Heikki
3
174 LUETAAN HELAHULINAT-OPAS JA IDEOIDAAN SIITÄ YHTEISTOIMINTAA MUIDEN KANSSA. Opas löytyy tämän sivun vasemmasta reunasta lomakkeiden alta - lue sinäkin se! 
173 16.03.2017 Aulio Heikki
3
173 ASENNETTA JA ELÄMÄNHALLINTAA: TÄMÄ IL:N PROJEKTI ON TAINNUT LIVAHTAA HALLITUKSEN OHI. TUTKITAAN LÖYTYYKÖ SEN PUITTEISSA HYVÄÄ TOIMINTAA MEILLEKIN. 
172 15.03.2017 Aulio Heikki
3+3
172 PERUSTETAAN KEHITYSTOIMIKUNTA.
Jotta yhdistyksen toiminta lähtisi kunnolla kehittymään tarvitaan toimikunta edistämään kehitystä. Haetaan toimikuntaan muutama jäsen lehden mainoksella ja nettikyselyllä.
 
171 14.03.2017 Aulio Heikki
3+3
171 EHDOTETAAN LEHTIIN JUTTUJA VANIN TOIMINNASTA JA VAMMAISTEN ONGELMISTA VANTAALLA. 
170 13.03.2017 Aulio Heikki
3+3
170 KÄYNNISTETÄÄN YHTEISTYÖ KAIKKIEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN (ja Uudenmaan) VAMMAISNEUVOSTOJEN KANSSA. Anotaan rahoitusta kokouksiin Invalidiliitolta. 
169 12.03.2017 Aulio Heikki
3+3

169 JÄRJESTETÄÄN YHDISTYSTEN YHTEISTÄ VAIKUTTAMISKOULUTUSTA.
Järjestetään HIY:n, ESPI:n ja Järvenpään ym yhdistysten kanssa vaikuttamiskoulutusta. Yhdessä. Rahoitusanomus Invalidiliittoon.

 
168 11.03.2017 Aulio Heikki
3+3
168 HAETAAN KKI-HANKETUKEA.
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelmasta voi hakea tukirahaa kuntoliikuntahankkeisiin. Tutkitaan sopiiko meille ja haetaan tukea.
 
167 10.03.2017 Aulio Heikki
3+3
167 PERUSTETAAN LUONTOKERHO.
Käydään yhdessä orkideanäyttelyssä, kasvatetaan kummia kukkia, järjestetään luontokuvauskurssi yms luonnollista.
 
166 09.03.2017 Aulio Heikki
3+3
166 HANKITAAN MARKKULAAN SYÖTTÖTUOLI.
Vuokraajilla on joskus mukana juhlissa pieniä lapsia. Tarvitaan siis syöttötuoli.
 
165 08.03.2017 Aulio Heikki
3+3
165 TOIMINNAN SUUNNITTELUTAPAAMISET JÄSENILLE.
Innostetaan jäsenet mukaan kehittämään toimintaamme. Järjestetään suunnittelutapaamisia esim 4 kertaa vuodessa, vaikkapa ennen tiettyjä jäseniltoja jo klo 17-18.
 
164  06.03.2017 Menna Aune
3+3
164 ARVOTAAN UUSIEN JÄSENTEN KESKEN PALKINTOJA. Ilmoitetaan asiasta Pihatapahtuman mainoksessa. 
163 05.03.2017 Aulio Heikki
3+3
163 PERUSTETAAN SKETSI-/NÄYTELMÄKERHO.
Kerho virittelee Pihatapahtumaan, Joulujuhlaan ym hauskoihin tuokioihin sopivia sketsejä tai pienoisnäytelmiä. Harkat vaikkapa parin kuukauden välein ennen Jäseniltaa.
 
162 04.03.2017 Aulio Heikki
3+3

162 JÄRJESTETÄÄN TAPAHTUMIA YHDESSÄ MUIDEN YHDISTYSTEN KANSSA. Esimerkiksi Wappubileet vuorovuosina eri yhdistysten kesken

 
161  04.03.2017 Menna Aune
3+3
161 PERUSTETAAN KIRJOITUS-LAUSUNTAKERHO.
Perustetaan kerho, jossa harrastetaan kirjoittamista ja lausuntaa. Kirjoitetaan runoja, esseitä, kaikenlaisia jutuja. Kuvatkin mukaan. Toteutus tietokoneilla. Levitys sähköpostilla. Kokoontuminen esim joka toinen kuukausi tuntia ennen jäseniltaa. Kutsutaan opettajia. Laitetaan INVAVIESTIin teoksiamme.
 
160 03.03.2017 Aulio Heikki
3+3
160 ALOITETAAN (uudestaan) YSTÄVYYSYHDISTYSTOIMINTA.
Eestin puolelta löytynee sopiva istumalentopalloa harrastava vammaisyhdistys, jonka kanssa saisi viritettyä veikeää toimintaa.
 
159 02.03.2017 Aulio Heikki
3+3
159 ALOITETAAN NETTI-TUKI.
Annan neuvoja nettisivujen muokkaamiseen, puelimitse ja etäistunnoilla. Toivottavasti Invalidiliitto tukee rahallisesti.
02.03.2017
Aulio Heikki
158 01.03.2017 Aulio Heikki
3+3
158 MAINOSTETAAN YHDISTYSTÄ JA TAPAHTUMIA VAMMAISILLE MAAHANMUUTTAJILLE ESIM HILMASSA JA JÄRJESTÖRINGISSÄ.
Jaetaan tietoa VANINista ja tapahtumista vammaisten maahanmuuttajien keskuuteen. Voin käydä pitämässä esitelmiäkin - in english.
 
157 28.02.2017 Ranta Tuomo
3+3
157 NETTISIVUILLE LISÄÄ LINKKEJÄ.
Lisätään VANIN nettisivuille linkkejä helpottamaan liikkumista. Esim KERHOT-sivulla niiden nimistä niiden sivuille.
28.02.2017
Aulio Heikki
156 28.02.2017 Aulio Heikki
3+3
156 MAINOSTETAAN YHDISTYSTÄ JA TAPAHTUMIA RUSKIKSEN KOULUSSA JA MUISSA INVALIDIEN OPPILAITOKSISSA.
Jaetaan tietoa VANINista ja tapahtumista vammaisten kouluissa. Voin käydä pitämässä esitelmiäkin.
 
155 27.02.2017 Aulio Heikki
3+3
155 PERUSTETAAN SAUVAKÄVELYRYHMÄ.
Urheiluporukka voisi perustaa sauvakävelyryhmän ja kävelyttää sitä.
 
154 26.02.2017 Aulio Heikki
3+3

154 PYYDETÄÄN INVALIDILIITTOA MAINOSTAMAAN TAPAHTUMIAMME.
Pyydetään IL:ää laittamaan nettisivuilleen ja blogiinsa mainoksia ja tietoja Pihatapahtumasta, Virtuaalipelitapahtumista ja Minikopteritapahtumista.

 
153  26.02.2017 Menna Aune
3+3

153 HAASTETAAN VANTAAN KAUPUNGIN PÄÄTTÄJIÄ PYÖRÄTUOLIKISAAN.
Tehdään Markkulan pihaan pyörätuolirata. Mukaan kutsutut kiertävät radan. Otetaan aikaa.

 
152 25.02.2017 Aulio Heikki
3+3
152 PYYDETÄÄN HIY:TÄ MAINOSTAMAAN TAPAHTUMIAMME.
Pyydetään HIY:tä laittamaan nettisivuilleen ja FB:iinsa mainoksia ja tietoja Pihatapahtumasta, Virtuaalipelitapahtumista ja Minikopteritapahtumista.
PYYDETÄÄN
Aulio Heikki
151  24.02.2017 Aulio Heikki
3+3
151 KUTSUTAAN TOIMITTAJIA PIHATAPAHTUMAAN.
Kutsutaan JO NYT valmiiksi esim Vantaan Sanomien ja IT:n ja TE:n toimittajat tekemään juttu Pihatapahtumasta.
TOTEUTUU
Aulio Heikki
150  24.02.2017 Menna Aune
3+3

150 PELATAAN KESÄLLÄ FRISBEE-GOLFIA.
Aloitetaan tuntia ennen piha-bocciaa PIHA-FRISBEE-GOLF

TOTEUTUU
Menna Aune
149  23.02.2017 Aulio Heikki
3+3
149 KUTSUTAAN MAARIT JA SAMI HURMERINTA ESIINTYMÄN PIHATAPAHTUMAAN.
Kutsutaan paikalliset kuuluisuudet musisoimaan. Haetaan tähänkin avustusta.
KUTSUTTU - avustusta haettu - ehtivätköhän? Aulio Heikki
148  23.02.2017 Menna Aune
3+3

148 PIHATAPAHTUMAAN FRISBEEGOLF-RATA.
Saadaan harjoitella vapaasti.

TOTEUTUU 27.05.2017 Menna Aune
147  22.02.2017 Aulio Heikki
3+3
147 HALLITUKSEN JÄSENTEN TÄRKEIMMÄT VASTUUT JA TEHTÄVÄT JULKISILLE SIVUILLE NETTIIN.
Hallituksen jäsenten tärkeimmistä vastuista ja tehtävistä kuvaukset nettiimme julkiselle puolelle kohtaan Toiminta > Hallitus. Silloin kaikki jäsenet pääsevät katsomaan kuka mistäkin vastaa.
TOTEUTUU
Aulio Heikki
146  21.02.2017 Aulio Heikki
3+3
146 HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT KIRJALLISESTI HALLITUKSEN SIVUILLE NETTIIN.
Kun tehdään hallituksen jäsenten vastuista ja tehtävistä kuvaukset, niin laitetaan ne myös nettiin hallituksen sivuille. Silloin hallituksen jäsenet pääsevät katsomaan kuka mistäkin vastaa.
TOTEUTUU
Aulio Heikki
145  21.02.2017 Menna Aune
3+3
145 LEHTEEN JA NETTIIN TARKEMPI SELOSTUS JÄSENILLOISTA.
Kerrotaan tarkemmin jäseniltojen ohjelmista, jotta jäsenemme innostuisivat osallistumaan!
TOTEUTUU
Aulio Heikki
144  20.02.2017 Aulio Heikki
3+3
144 HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT KIRJALLISESTI TALTEEN.
Tehdään hallituksen jäsenten vastuista ja tehtävistä riittävän tarkat kuvaukset. Päivitetään ne tarvittaessa.
TOTEUTUU
Aulio Heikki
143  20.02.2017 Menna Aune
3+3
143 LAITETAAN EDELLISESSÄ IDEASSA 141 ESITETTY YHTEINEN PÄIVÄKIRJA NETTIIN HALLITUKSEN SIVUILLE.
Tällöin hallituksen jäsenet näkevät tapahtuneen toiminnan helposti ja heti netistä.
 
142  19.02.2017 Aulio Heikki
3+3
142 HAETAAN AVUSTUSTA UUSIEN JÄSENTEN KOULUTUSILTAAN
Haetaan Invalidiliitolta tukea uusien jäsenten koulutusiltaan eli tupailtaan.
TOTEUTUU
Aulio Heikki
141  19.02.2017 Menna Aune
3+3
141 KIRJATAAN TIEDOT KAIKISTA OMISTA JA MUUALLA JÄRJESTETYISTÄ TAPAHTUMISTA PÄIVÄKIRJAAN.
Jotta toimintakertomus ja avustushakemukset saadaan sujuvasti tehdyksi, kirjataan samaan luetteloon sekä omat että ulkoiset tapahtumat ja niihin osallistuneet. Esimerkiksi kerhot, koulutukset, yhteistyötapaamiset, vierailijat jne.
 
140  18.02.2017 Aulio Heikki
3+3
140 HAETAAN AVUSTUSTA NETTISIVUJEN YLLÄPITOKOULUTUKSEEN.
Kun järjestetään Yhdistysavainkoulutusta yhdessä HIY:n ja Järvenpään kanssa, niin haetaan Invalidiliitolta avustusta.
28.02.2017
Aulio Heikki
139  17.02.2017 Menna Aune
3+3
139 YHDISTYKSEN TILANNEKATSAUS JÄSENILTOIHIN
Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaamaan jäsenillan ja kertomaaan ajankohtaiset yhdistyksen kuulumiset.
15.03.2017 alkaen Aulio Heikki
138  17.02.2017 Aulio Heikki
3+3
138 NETTISIVUILLEMME LINKKI VIITTOMAKIELEN TIETOIHIN
Laitetaan sivuillemme linkkejä viittomakielisivuille, esim opetussivuille.
 
137  16.02.2017 Menna Aune
3+3
137 KERÄTÄÄN TAPAHTUMATIEDOT YHTEEN VIHKOON
Kerätään kaikkien kerhotapaamisten ja muiden Markkulan tapahtumien tiedot samaan vihkoon. Kirjataan myös läsnäolleiden nimet. Kertyy tarpeellista historiatietoa TOIMINTAKERTOMUKSEEN ja AVUSTUSTEN TILITYKSIIN.
 
136  16.02.2017 Aulio Heikki
3+3

136 VIITTOMAKIELEN KOULUTUSTA MARKKULAAN
Jos kiinnostusta riittävästi (kysellään kerhoissa ja netissä ja Invaviestissä), niin järjestetään  viittomakielen alkeiskurssi

 
135  15.02.2017 Aulio Heikki
3+3

135 TUTKITAAN SAADAANKO YHTEISTYÖTÄ AIKAISEKSI VANTAAN RUOTSINKIELISTEN YHDISTYSTEN KANSSA
Vahvistetaan yhteistyötä myös ruotsinkielisten yhdistysten kanssa - OVAT KIINNOSTUNEITA!

TOTEUTUU
Aulio Heikki

134 14.02.2017 Aula Marita
3+3

134 TUOLIENKULJETUSTASO MARKKULAAN
Askartelun puumiehet voisivat tehdä pyörillä ja reunoilla varustetun matalan lavan, jolla voi helposti kuljettaa tuolipinoa
02.03.2017
Kervinen Hannu
133  14.02.2017 Aulio Heikki
3+3

133 VIITTOMAKIELEN ESITTELY JÄSENILTAAN JA/TAI KERHOIHIN
Kutsutaan viittomakielen tuntija esittelemään kieltä

 
132  13.02.2017 Menna Aune
3+3
132 JUHLITAAN SUOMEN 100 VUOTTA
Järjestetään jokin juhlatilaisuus Suomen vapauden kunniaksi. Vaikka yhdessä muiden yhdistysten kanssa.
 
131  13.02.2017 Aulio Heikki
3+3
131 ANOTAAN IL:LTA RAHOITUS VIRTUAALIPELITAPAHTUMIIN
Anotaan Invalidiliitolta rahoitus virtuaalipelitapahtumiin
28.02.2017 Aulio Heikki
130  12.02.2017 Aulio Heikki
3+3
130 ANOTAAN IL:LTA RAHOITUS MINIKOPTERITAPAHTUMIIN JA VIDEOINTEIHIN
Anotaan Invalidiliitolta rahoitus minikopteritapahtumiin ja videointeihin
28.02.2017 Aulio Heikki
129  11.02.2017 Aulio Heikki
3+3
129 KERHOTAPAAMISTEN YMS KUVIA NETTIIN
Sitten kun kerhot yms kuvaavat toimintaansa, niin valitaan kuvia nettiin ja laitetaan myös Facebookiin juttuja kuvin
TOTEUTUU
Aulio Heikki
128  11.02.2017 Menna Aune
3+3
128 KERHOTAPAAMISISTA KUVIA YHDISTYKSEN KAMERALLA
Annetaan yhdistyksen kamera käyttöön kerhojen ja jäseniltojen yms kuvaamiseen
TOTEUTUU
Vetäjät
127  10.02.2017 Aulio Heikki
3+2

127 KUN PERUSKUNTOILUVÄLINEET ON HANKITTU PERUSTETAAN KUNTOILUKERHO
Kun on vehkeet niin käytettään niitä 2 krt/vko. Aluksi fysioterapeutin ohjauksessa. Sitten ohjeiden avulla.

 
126  09.02.2017 Aulio Heikki
3+3
126 HANKITAAN JUOKSUMATON LISÄKSI MUITAKIN PERUSKUNTOILUVÄLINEITÄ
Hankitaan kävely-/juoksumaton lisäksi muita tärkeitä mutta henkilöille liian kalliita kuntoutusvälineitä. Esimerkiski restoraattori jalkojen ja käsien kunnon kohentamiseen. Ja halpoja käsipainoja jne.
 
125  08.02.2017 Aulio Heikki
3+3

125 PYYDETÄÄN ASIANTUNTIJOITA MUKAAN KEHITTÄMÄÄN TOIMINTAA.
Pyydetään fysioterapeuttia tms mukaan ideoimaan RYn kuntoilu- ja kuntoutustoimintaa. Jotta uskottaisiin mahdollisuuksiimme auttaa jäsenten kuntoilussa.

 
124  07.02.2017 Aulio Heikki
3+3
124 TEHDÄÄN MULTIKOPTERI-TAPAHTUMASTA MAINOSVIDEO
Tehdään mainosvideo kopteritapahtumasta. Youtubeen ja nettiin.
 
123  06.02.2017 Aulio Heikki
3+3

123 TEHDÄÄN PELITAPAHTUMASTA MAINOSVIDEO
Tehdään mainosvideo pelitapahtumasta. Youtubeen ja nettiin.

 
122  05.02.2017 Aulio Heikki
3+3

122 IDEOIDAAN KERHOISSA
Kerhotapaamisen aluksi ideoijamme kertoo idea-sivusta ja 'lypsää' ideoita

02.03.2017 alkaen Aulio Heikki
121  04.02.2017 Aulio Heikki
3+3
121 TEHDÄÄN MAINOSVIDEO KERHOTOIMINNASTA JA YHDISTYKSESTÄ. Houkutteleva video Youtubeen ja nettiin 
120  03.02.2017 Aulio Heikki
3+3
120 TEHDÄÄN MAINOSVIDEO KERHOTOIMINNASTA JA YHDISTYKSESTÄ. Houkutteleva video Youtubeen ja nettiin 
119  02.02.2017 Aulio Heikki
3+3
119 JÄRJESTETÄÄN YHDESSÄ HIY:N YMS. KANSSA YHDISTYSAVAIN-KOULUTUSTA.
Heikki voi kouluttaa VANIN, HIY:n ym yhdistysten porukkaa muokkaamaan nettisivuja Yhdistysavain-työkaluilla
TOTEUTUMASSA KEVÄÄLLÄ 2017
118  01.02.2017 Aulio Heikki
3+3
118 HIEKOITUSÄMPÄRI ETEISEEN
Siirretään hiekoitusämpäri ja -kauha yläkerrasta ulkoeteiseen, jotta 1. Markkulaan tulija voi estää liukastelut
01.02.2017 Viinikainen Pentti
117  01.02.2017 Aulio Heikki
3+3
117 ILOLIIKUTTAJA LIIKUTTAMAAN KERHOJA
Käyköön ILOLIIKUTTAJAMME Pena jokaisen kerhomme tapaamisessa kertomassa oppimastaan ja VETÄMÄSSÄ ensimmäisen TUOLIJUMPAN
TOTEUTUU 2017-02

116  31.01.2017 Ranta Tuomo 
3+3

116 IDEA VANTAAN KAUPUNGILLE:
Ideointisivu vapaaehtoistoiminnalle. VANIN Ideat-sivun tyyppinen, jossa halukas järjestäjä ilmoittaa tapahtumasta, kerhosta tai vaikka kävelylenkistä. Sitä kautta voisi löytää uusia toimijoita ja ystäviä.
Välitetty 01.02.  Osallistuva Vantaa-FB-ryhmässä
115  31.01.2017 Aulio Heikki
3+3
115 TEHDÄÄN SAUNASTA MAINOSVIDEO
Tehdään mainosvideo saunasta. Youtubeen ja nettiin.
 
114  30.01.2017 Aulio Heikki
3+3
114 HAETAAN IL:LTA TOIMINTATONNIA LIIKKUVAAN DIGI-APUUN
Anotaan Invalidiliitosta TOIMINTATONNIA LIIKKUVA DIGI-APU-toimintaan
28.02.2017 Aulio Heikki
113  29.01.2017 Aulio Heikki
3+3
113 TEHDÄÄN MAINOSVIDEO ASKARTELUSTA JA MYYJÄISISTÄ.
Taas toimintaan mukaan houkutteleva video Youtubeen ja nettiin
 
112  28.01.2017 Aulio Heikki
3+3
112 IDEAN ARVIOINTI MAHDOLLISEKSI
Lisätään idean syöttöön mahdollisuus MYÖS ARVIOIDA olemassa olevaa ideaa
27.01.2016 Aulio Heikki
111  27.01.2017 Aulio Heikki
3+3
111 TEHDÄÄN MARKKULAN MAINOSVIDEO
Tehdään mainosvideo: Markkula ilmasta ja 360-videona. Youtubeen ja nettisivuille
 
110 26.01.2017 Aulio Heikki
3+3
110 TEHDÄÄN HALLITUSKYSYMYKSILLE OMA SIVU JA LOMAKE
Tehdään sivu, jossa voit syöttää hallitukselle kysymyksiä, ja jolla näytetään kysymykset ja vastaukset. Toteutettu, katso TÄSTÄ.
26.01.2016 Aulio Heikki
109 25.01.2017 Airola Lauri
3+3
109 JÄRJESTETÄÄN RETKI HEUREKAAN
Käydään joukolla Heurekassa.
 
108 25.01.2017 Airola Lauri 
2+2
108 BÄNDITOIMINTAA MARKKULAAN
Perustetaan bändi. Harjoitukset kerran vikossa.
 
107  25.01.2017 Aulio Heikki
3+3
107 JÄRJESTETÄÄN ATK-SAUNAILTA
Atk-kerhon tapaaminen SAUNASSA. Ensin 90 minuuttia asiaa. Sitten 90 minuuttia saunomista ja jorinaa. Ja tietysti makkaraa ja sinappia!
TOTEUTUU 29.03.2017 Aulio Heikki
106  24.01.2017 Aulio Heikki
3+3
106 PYYDETÄÄN OPERAATTORILTA TUKEA LIIKKUVAN DIGI-AVUN NETTIYHTEYTEEN
Pyydetään puhelinoperaattorilta tukea mokkulaan ja SIM-korttiin liikkuvan digi-avun nettiyhteyden mahdollistamiseksi
YRITETÄÄN
105   23.01.2017 Ranta Tuomo
2+3 
105 PYYDETÄÄN SPONSORILTA AUTO LIIKKUVAAN DIGI-APUUN
Pyydetään OP:lta määräajaksi käyttöön TESLA liikuvalle digi-avulle. OP saa samalla mainosta autonvuokraukselleen.
YRITETÄÄN
104   23.01.2017 Aulio Heikki
3+3

104 PIHATAPAHTUMAAN SÄHKISESITTELY
Kutsutaan Pihatapahtumaan laitetoimittajia esittelemään uusimpia ja ihmeellisimpiä sähköisiä kulkuvälineitä, esim sähköpyörätuolit, Segwayt, matkamopot jne

 
103   22.01.2017 Aulio Heikki
3
103 HALLITUKSEN KYSELYTUOKIO KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEN KAHVITUKSEN AIKANA
Järjestetään kyselytuokio (kts idea 031) alkamaan tuntia ennen kokouksen alkua. Tulee enemmän porukkaa kokoukseenkin!
TOTEUTUU 02.04.2017 klo 12
102   21.01.2017 Aulio Heikki
3
102 ARKISTOON ERIKOISARTIKKELEITA, NIISTÄ LYHENNELMÄT INVAVIESTIIN JA FACEBOOKIIN
Arkistoon erikoisartikkeleita esim SOTEn etenemisestä, LIIKENNEKAAREN kehittymisestä jne. Lyhennelmät ja nettiviittaukset INVAVIESTIin ja FACEBOOKiin.
 
101   20.01.2017 Menna Aune
3
101 KUTSUTAAN UUDET JÄSENET PIHATAPAHTUMAAN
Kutsutaan aivan erityisesti viimeisimmän kahden vuoden uudet jäsenet Pihatapahtumaan. Innostetaan mukaan toimintaan!
TOTEUTUU 27.05.2017
100   20.01.2017 Aulio Heikki
3
100 ATK-KERHOSTA DIGI-APU
Mainostetaan ATK-kerhoa jatkossa erityisenä DIGI-APUna eli sähköisen asioinnin opastustilaisuutena. Tulisikohan enemmän porukkaa?
 
099   19.01.2017 Menna Aune
3
099 KUTSUTAAN UUDET JÄSENET JÄSENILTAAN
Kutsutaan aivan erityisesti viimeisimmän kahden vuoden uudet jäsenet huhtikuun jäseniltaan. Innostetaan mukaan toimintaan!
TOTEUTUU
098   19.01.2017 Aulio Heikki
3

098 NETTISIVUILLEMME PC:N JA TABLETIN KÄYTÖN OHJEITA
Julkaistaan vaikkapa DIGI-APU-sivumme alla erilaisia käyttöohjeita, vinkkejä ja malleja helpottamaan pc:n kotikäyttöä. Lisäksi KYSY-NIIN-VASTAAN-palsta, jonka kautta saa neuvoja yksittäisiin ongelmiin.

26.01.2017 Aulio Heikki
097   18.01.2017 Aulio Heikki
3

097 IDEAT AUTOMAATTISESTI PUHEENJOHTAJALLEKIN
Välitetään nämä netin kautta syötettävät ideat samantien sähköpostilla myös puheenjohtajalle tiedoksi. Tietääpä mitä ideoidaan!
ARVIO: Hyvä idea, toteutettiin jo

21.12.2016 Aulio Heikki
096   17.01.2017 Hiltunen Satu
3
096 JAETAAN NETTISIVUJEN YLLÄPITOVASTUUTA!
Monella ihmisellä riittäisi rahkeet ottaa päivitykseen vaikka vain yksi sivun alasivu. Saataisiin liikettä ja tuoreutta nettisivuille.
 
095   17.01.2017 Aulio Heikki
3
095 IDEOITA FACEBOOKIIN
Laitetaan hyviä ideoitamme myös Facebookiimme jaettavaksi muillekin. Tuleepa VANIN näkyviin! Vaikkapa idea viikossa.
31.01.2017 alkaen Aulio Heikki
094   16.01.2017 Hiltunen Satu
3

094 FACEBOOKISTA VIESTINTÄKANAVA!
Facebook kiinnostaa vain, jos siellä on ajankohtaista asiaa, omaa näkökulmaa tai kaikille kiinnostavia tapahtumia. Saataisiin nuorempaa porukkaa mukaan.

 
093   16.01.2017 Hiltunen Satu
3
093 NETTISIVUILLE AKTIIVISEMPAA SISÄLTÖÄ! Tuoreempaa uutisvirtaa näkyville etusivulle. Vaikkapa ajankohtaista-palsta etusivulle 
092   16.01.2017 Hiltunen Satu
3
092 NETTISIVUILLE AKTIIVISEMPAA SISÄLTÖÄ!
voisi olla esim. puheenjohtajan palsta, jossa voisi kommentoida ajankohtaista vammaisasiaa
16.01.2017 Aulio Heikki
091   16.01.2017 Aulio Heikki
3
091 VUODEN IDEA
Nettiin ja VANIN Viestiin ja INVAVIESTIIN esille VUODEN IDEA. Eli valitaan vuoden paras idea. Valitsevatko jäsenet vai hallitus vai vetäjät? Pieni palkinto ideoijalle.
 
090   15.01.2017 Menna Aune
3
090 PALKITAAN PARAS JÄSENTEN HANKKIJA
Jäsenhankintavuoden kunniaksi palkitaan eniten uusia jäseniä vuoden aikana hankkinut.
 
089   15.01.2017 Aulio Heikki
3
089 HANKITAAN MARKKULAAN JUMPPAVEHKEITÄ
Hankitaan esim. pieniä painoja, jaloilla/käsillä poljettava kuntolaite yms. helposti käytettäviä välineitä jäsenten käyttöön.
 

088   14.01.2017 Aulio Heikki
3

088 PYSYVÄ MUTTA MUUTTUVA TAIDENÄYTTELY SAUNAAN ELI PERUSTETAAN SAUNAGALLERIA
Pidetään saunan taululistoilla esillä tauluja. Vaihdetaan ajoittain. Uusitaan kokonaan Pihatapahtuman taidenäyttelyyn.
24.01.2017 Aulio Heikki
087   13.01.2017 Aulio Heikki
3

087 TIETOISKUJA VANIN NETTISIVUILLE
Kirjoitetaan käymistämme kursseista, liittopäivistä jne TIETOISKUT nettisivuillemme. Jaetaan täten tiedot kaikille!

 
086   12.01.2017 Aulio Heikki
3

086 TIETOJA LIIKENNEKAARESTA NEUVONTA-SIVUILLE
Liikennelaki on uudistumassa. Mitä uusi 'liikennekaari' on tuomassa tullessaan? Kerätään tietoa NEUVONTA-sivulle.

 
085   11.01.2017 Aulio Heikki
3
085 KERÄTÄÄN NEUVONTA-SIVULLE AVUSTAJA/TYÖNANTAJA-TIETOJA
Henkilökohtaisen avustajan käyttöön liittyy ongelmia. Kerätään tietopaketti asioista.
 
084   10.01.2017 Aulio Heikki
3
084 JÄRJESTETÄÄN LUENTO TIETOKONEEN PERUSKÄYTÖSTÄ
Esimerkiksi kahden-kolmen tunnin luento siitä, miten pc:n peruskäyttö sujuu tehokkaasti. Perusasioita kuten Muistio, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, nettiselain, allakka jne.
 
083   09.01.2017 Aulio Heikki
3
083 JÄRJESTETÄÄN KUVANKÄSITTELYLUENTO
Joko yksin tai yhdessä HIY:n kanssa pyydetään asiaa tunteva luennoija (tai joku meistä) kertomaan  KUVIEN ja VIDEOIDEN KÄSITTELYSTÄ ja näyttämään miten se tehdään ilmaisohjelmilla. Tästä sitten juttu nettiin ja INVAVIESTIIN.
 
082   08.01.2017 Aulio Heikki
3

082 JÄRJESTETÄÄN LEIVONTAKURSSI
Mainiot pullanpaistajamme voisivat järjestää SAUNASSA LEIVONTAKURSSIN pullan, kakkujen ja pikkuleipien leivonnasta. Nam! Ja siitä juttu nettiin ja INVAVIESTIIN. Ja reseptit nettiin.

 
081   07.01.2017 Aulio Heikki
3
081 ASKARTELUTUOTTEIDEN ESITTELYKAPPALEET SAUNAAN
JOS päätaloon EI mahdu, voisi askartelutuotteiden mallikappaleet sijoittaa saunaan esilteltäviksi
 
080   06.01.2017 Aulio Heikki
3
080 PIHATAPAHTUMAAN INVA-AUTO JA VARUSTEITA
Pyydetään taas Jorma Lehmus esittelemään viimeisimmät autojen inva-varusteet. Saisikohan hän useampiakin automalleja esitteille?
TOTEUTUU 27.05.2017
079   05.01.2017 Aulio Heikki
3
079 ASKARTELUTUOTTEITA NÄYTILLE
Markkulassa ja mukana myyjäisissä voisi olla mallikappaleita tuotteista, mukana tuotekuvauksia. Mahtuisiko Markkulan johonkin seinään näytetaulu? TAI sitten KUVINA ja kuvauksina tuote-esittely, myös netissä!
 
078   04.01.2017 Aulio Heikki
3
078 ASKARTELUTUOTTEISTA KUVAUKSET
Tehdään Askartelukerhon tuotteista kuvaukset. Esim tarvikemäärät, noin-hinnat, työaika, montako myyty jne. Olisi helppo jakaa tietoutta esim vetäjän vaihtuessa.
 
 077    03.01.2017 Aulio Heikki
3

077 UUDET HALLITUKSEN JÄSENET LEHTIKOKOUKSEEN
Kutsutaan UUDET hallituksen jäsenet lehtitoimikunnan kokoukseen. Voivat tutustua lehtemme tekemiseen.
ARVIO: Hyvä idea
TULOS: Toteutetaan heti

03.01.2017 Aulio Heikki
076   03.01.2017 Aulio Heikki
3

076 UUDET HALLITUKSEN JÄSENET VETÄJIEN KOKOUKSEEN
Kutsutaan UUDET hallituksen jäsenet vetäjien kokoukseen. Voivat tutustua ko. toimintaan.
ARVIO: Hyvä idea
TULOS: Toteutetaan heti

03.01.2017 Aulio Heikki
075 03.01.2017 Aulio Heikki
3
075 NETTISIVUILLE YHTEENVEDOT RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI
Lisätään nettisivuille yhdistyksen yleiskuvaukset englanniksi ja ruotsiksi

23.01.2017 Hiltunen Satu, Aulio Heikki

074  02.01.2017 Aulio Heikki
3
074 JÄRJESTETÄÄN VANIN VIRIKKEET-KOULUTUSSARJA.

Esimerkiksi kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä jäsenille koulutustilaisuus ajankohtaisista asioista. Aiheina esim. Ketterä kehittäminen,  SOTE-uudistus, YK:n vammaissopimus, Liikennekaari, Vantaan Kuljetuspalvelut jne.

 
073 01.01.2017 Aulio Heikki
3
073 IDEOIDEN ARVIOINTI SÄHKÖPOSTIKIERROKSELLA
Toimisto lähettää uudet arvioimattomat ideat kerran kuukaudessa sähköpostilla arvioitavaksi hallitukselle (ja vetäjille?). Toimisto kerää kommentit ja tuo hallituksen kokoukseen, jossa valitaan toteutettavat.
10.01.2017 Aulio Heikki
072  01.01.2017 Aulio Heikki
3
072 KERÄTÄÄN NEUVONTA-SIVULLE AVUSTAJATIETOJA
Henkilökohtaisen avustajan käyttöön liittyy ongelmia. Kerätään tietopaketti asioista.
 
071  01.01.2017 Aulio Heikki
3
071 KERÄTÄÄN NEUVONTA-SIVULLE TAKSITIETOUTTA
Vammaisten taksimatkoihin liittyy ongelmia. Kerätään tietopaketti asioista.
 
070  31.12.2016 Aulio Heikki
3
070 KUTSUTAAN PORUKKAA IKKUNOIDEN PESUTALKOISIIN
Kutsutaan esim. Lionsia mukaan kevään ikkunoiden pesutalkoisiin - samaa toki muihinkin talkoisiin!
 
069  31.12.2016 Pulkkinen Erkki
3
069 MARKKULAN REMONTOINTIIN MUKAAN OPISKELIJOITA
Pyydetään ammattikoulun maalarioppilaita auttamaan esim. sisäovien uudelleen maalaamiseen ym.
 
068  30.12.2016 Aulio Heikki
3+2+2+2
068 SAUNA TEHOKKAAMPAAN KÄYTTÖÖN
Nyt saunatilaa käytetään kovin harvoin yhdistystoimintaan (sen vuokraamisen lisäksi). Miten se saadaan tehokkaampaan käyttöön? Esimerkiksi jotain kerhotoimintaa voidaan aivan hyvin järjestää saunalla samaan aikaan kuin muuta toimintaa on päätalossa.
TOTEUTUNEE
067  29.12.2016 Aulio Heikki
3+1+2+2
067 KANNATUSJÄSENELLEKIN KUMMI
Nyt kannatusjäsenelle EI nimetä kummia. Miksi? Kannatusjäsenkin pitää perehdyttää ja sitouttaa toimintaamme ja saada mukaan kerhoihin. Saadaan samalla niitä jatkuvasti kaivattuja 'terveitä käsiä ja jalkoja' toimimaan.
18.01.2017 HALLITUS
066  29.12.2016 Aulio Heikki
3+1+3+3
066 KANNATUSJÄSENET MUKAAN TOIMINTAAN
Pyydetään KANNATUSJÄSENIÄ mukaan aktiiviseen toimintaan. Saadaan samalla niitä jatkuvasti kaivattuja 'toimivia käsiä ja jalkoja'. Onko jo houkuteltu?
TOTEUTUNEE
065  29.12.2016 Aulio Heikki
3+2+3+1
065 VALITAAN TEHOKAS HENKILÖ EHDOLLE VANTAAN VAMMAISNEUVOSTOON
Ehdotetaan Vantaan Vammaisneuvostoon sellaista henkilöä, joka saattaisi viedä sinne hyviä kehitysideoita ja ajaa niitä ja VANIN tarpeita aktiivisesti eteenpäin. Ja saada tuloksia aikaiseksi. Valittiin Heikki Aulio.
13.03.2017 HALLITUS
064  29.12.2016 Aulio Heikki
3+3+1
064 VALITAAN TEHOKAS HENKILÖ EHDOLLE INVALIDILIITON LIITTOVALTUUSTOON
Ehdotetaan Invalidiliiton Liittovaltuustoon sellaista henkilöä, joka saattaisi viedä sinne hyviä kehitysideoita ja ajaa niitä ja VANIN tarpeita aktiivisesti eteenpäin. Valittiin Eeva Pitkänen.
13.03.2017 HALLITUS
063  29.12.2016 HALLITUS
3+1+3+3
063 HALLITUKSEN JA VETÄJIEN KOULUTUS RY-TOIMINNASTA
Tulkoon Invalidiliitosta kouluttaja kertomaan yhdistystoiminnasta, sen kehittämisestä, hyvistä kokouskäytännöistä yms tärkeästä.
21.03.2017
062  29.12.2016 Menna Aune
3+3+2+3
062 UUSIEN JÄSENTEN TUPAILLAT
Järjestetään (jälleen) uusien jäsenten tupailtoja 1 keväällä, 1 syksyllä. Illassa kerrotaan RYn toiminnasta, esitellään kerhoja ja henkilöitä yms.
TOTEUTUNEE
061  28.12.2016 Menna Aune
3+1+2+3
061 TAIDETTA ARVONTOIHIN
Arvotaan myös taidekerhon tuottamia taideteoksia esim myyjäisten tai Pihatapahtuman arvonnoissa.
 
060  28.12.2016 Aulio Heikki
3+1+3-1
060 PIHATAPAHTUMAAN ELÄINLÄÄKÄRIN LEMMIKKI-INFO
Kutsutaan Pihatapahtumaan oiva eläinlääkäri pitämään noin 20-30 minuutin info lemmikeistä, esim lemmikkien vanhenemisesta.
TOTEUTUNEE
059  27.12.2016 Aulio Heikki
3-1+2+1
059 KUUKAUDEN IDEA TAI KEVÄÄN / SYKSYN IDEA
Nettiin ja VANIN Viestiin ja INVAVIESTIIN esille KUUKAUDEN tai KAUDEN IDEA. Eli valitaan jokin hyvä idea esille joka kuukausi tai keväällä ja syksyllä. (Heikki Aulio EI OLE ehdokkaana, valitaan muista ideoijista!)
 
058  27.12.2016 Aulio Heikki
3+2+1+3
058 INNOSTETAAN IDEOIMAAN
Kerrotaan INVAVIESTISSÄ nettimme IDEAT ESIIN!-sivusta. Kannustetaan ideoimaan. Arvotaan muutama  palkinto esim. kesäkuun loppuun mennessä ideoineiden kesken, julkaistaan palkitut ja heidän ideansa syksyn IV-lehdessä!
TOTEUTUNEE
057   26.12.2016 Aulio Heikki
3+2+3+1

 
057 TUOLIJUMPPA KÄYTTÖÖN KERHOISSA
Tehdään tai hankitaan tuolijumppaohjeet, laitetaan nettisivuille, jaetaan vetäjille. Lyhyt koulutus vetäjille. Ja sitten tuolijumppaamaan kerhotapaamisten alussa - kirjataan ylös => vaikuttaa urheilun AVUSTUSTA kasvattavasti!
02.03.2017 Viinikainen Pentti
056  25.12.2016 Aulio Heikki
2+1+2-1
056 MARKKULAN PIHALLE ESTERATA
Rakennetaan laatoitetulle alueelle (= istumalentiskenttä) ja nurmikolle helposti sivuun siirrettävä 'esterata'. Kutsutaan Vantaan päättäjiä 'koeajamaan' pyörätuolilla esim Pihatapahtumaan.
 
055  24.12.2016 Aulio Heikki
3+3+3+1
055 TEHOSTETAAN YHTEISTYÖTÄ MUIDEN VANTAAN YHDISTYSTEN KANSSA
Mitä saataisiin aikaan esim Järjestöringin ja Pieneen eleeseen osallistuvien yhdistysten kanssa? Palaveroidaan!
TOTEUTUNEE
054  23.12.2016 Aulio Heikki
2+1+3+1
054 YHTEISTYÖ HEUREKAN KANSSA
Ehdotetaan 'esteellisyysrataa' myös HEUREKAN sisätiloihin. Nyt sellainen on Heurekassa vain ulkona kesäkäytössä.
 
053  23.12.2016 Lehmus Jorma
3+1+3+1
053 KIERRÄTETÄÄN APUVÄLINEITÄ
Laitetaan nettiin ja lehteen pyyntö ylimääräisten apuvälineiden lahjoittamisesta. Saadut sähkömopot yms vempaimet lahjoitetaan tai myydään jäsenille.
TULOS: Uusi nettisivu Toiminta > ANNA - MYY - OSTA
25.12.2016
Aulio Heikki
052  22.12.2016 Aulio Heikki
3+3+3+3
052 VAHVISTETAAN YHTEISTYÖTÄ VANTAAN VAMMAISPALVELUN JA SOSIAALIPALVELUN KANSSA
Kutsutaan pari pomoa keskusteluun. Valmistellaan ennalta kysymyksiä. Kirjataan jatkoasiat.
22.03.2017 Pitkänen Eeva, Aulio Heikki 
051  22.12.2016 Lehmus Jorma
3-3+3+3
051 MARKKULAAN MATKAMOPO LAINATTAVAKSI (lahjoituksena)
Hankitaan Markkulaan matkamopo Di Blasi R30. Jäsenet voivat sitten lainata/vuokrata sitä. Yritän saada sponsorin rahoittamaan mopon.
TOTEUTUNEE
050  22.12.2016 Aulio Heikki
3+2+3+3
050 TIIVISTETÄÄN LÄHIMMÄN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖTÄ
Kuten vuoden 2016 alussa kutsutaan päiväkodin lapsia vaikkapa laskiaistapaamiseen. Järkätään ohjelmaa.
 
049  21.12.2016 Lehmus Jorma
3+3+3+3
049 SAUNAAN SUIHKUPYÖRÄTUOLI (lahjoituksena)
Yritän saada hankittua lahjoituksena käytetyn suihkupyörätuolin.
ARVIO: Katso myös 043
21.02.2017 Lehmus Jorma
048  21.12.2016 Aulio Heikki
3+3+3+2

048 VAHVISTETAAN YHTEISTYÖTÄ KOULUJEN KANSSA
Esimerkiksi Hiekkaharjun kouluun kertomaan taas esteettömyydestä. Sovitaan toistuvasta yhteistyöstä

 
047  20.12.2016 Aulio Heikki
3-1+3+1
047 JÄRJESTÖPÄIVIEN ANNISTA KOULUTUS HALLITUKSELLE JA VETÄJILLE
Invalidiliiton Järjestöpäiville osallistuva jäsenemme tuottaa tärkeimmistä anneista KOULUTUSTILAISUUDEN hallituksen jäsenille ja kerhojen vetäjille. Esim ketterästä kehittämisestä yms. 
TOTEUTUNEE
046  20.12.2016 Aulio Heikki
3+1+3+1
046 JÄRJESTÖPÄIVISTÄ JUTTU VANIN NETTIIN
Invalidiliiton Järjestöpäiville osallistuva jäsenemme kirjoittaa tärkeimmistä anneista LAAJEMMAN JUTUN NETTISIVUILLEMME. 
 
045  20.12.2016 Aulio Heikki
3+2+3+2
045 JÄRJESTÖPÄIVISTÄ JUTTU INVAVIESTIIN
Invalidiliiton Järjestöpäiville 4.-5.2.2017 osallistuva jäsenemme kirjoittaa tärkeimmistä anneista JUTUN INVAVIESTIIN. Esimerkiksi KETTERÄSTÄ KEHITTÄMISESTÄ yms.
 
044  19.12.2016 Aulio Heikki
3+1+3+2
044 VAHVISTETAAN YHTEISTYÖTÄ LIONSIN KANSSA
Kutsutaan Lionsin edustajat sopimaan ahkerammasta yhteistyöstä.
TOTEUTUNEE
043  18.12.2016 Aulio Heikki
3+3+3+1

043 HANKITAAN SAUNAAN SUIHKUPYÖRÄTUOLI
Hankitaan saunaan pyörillä liikkuva suihkutuoli, jonka avulla pääsee pesulle ja LAUTEILLE. Saisikohan käytetyn joltain jäseneltämme?
ARVIO: Katso myös 049

TOTEUTUMASSA noin 15.02.2017
042  17.12.2016 Menna Aune
Aulio Heikki
3-1+3+3
042 KERHOIHIN VARAVETÄJÄT
Sovitaan kunkin kerhon aktiiveista jotkut (1 tai 2) varavetäjiksi. Varsinainen vetäjä informoi varavetäjiä riittävästi, jotta vara voi tuurata varsinaista.
09.01.2017 Vetäjien kokous
041  17.12.2016 Aulio Heikki
3+1+3+3
041 INVAVIESTIIN KERHOJEN KUVAUKSIA
Teemaksi KERHOT. Kuvataan pari laajemmin, muut lyhyemmin.
ARVIO: On jo hyväksi havaittu
TULOS: Toteutuu keväällä 2017
IV 2017-02
Aulio Heikki
040  16.12.2016 Aulio Heikki
3+1+3
040 LISÄTÄÄN IDEOIHIN JUOKSEVA IDEANUMERO
Lisätään ideoihin numerointi, jotta ne voidaan yksilöidä
ARVIO: Hyvä idea
TULOS: Toteutetaan heti
16.12.2016
Aulio Heikki
039  16.12.2016 Aulio Heikki
3+1+3
039 LAUREAN OPISKELIJOITA MUKAAN VAIKUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN
Pyydetään opiskelijaa/ryhmää kuvaamaan harjoitustyönä joitain tärkeitä vaikuttamistoimintamme alueita YHDISTYKSEN näkökulmasta
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Ensimmäinen opiskelija aloittaa selvityksen tammikuussa 2017
2017/01-02
Aulio Heikki
038  15.12.2016 Aulio Heikki
3+3+3+1
038 NUORIA SOITTAJIA PIHATAPAHTUMAAN
Pyydetään esim Vantaan musiikkiopistosta soittajia Pihatapahtumaan. Hyvää harjoitusta nuorille – tarvitsevat harjoituskeikkoja!
TOTEUTUNEE
037  14.12.2016 Aulio Heikki
3+3+3+3
037 LISÄÄ SAMMUTUSVÄLINEITÄ
Hankitaan Markkulaan toinen ensisammutin. Saliin, esim toimiston oven viereen. Nykyinen sammutin on keittiössä, kaukana salista.
TOTEUTUNEE
036  13.12.2016 Aulio Heikki
3+1+3-1
036 SOITTAJIA KERHOTAPAAMISIIN
Pyydetään esim Vantaan musiikkiopistosta soittajia kerhotapaamisiin. Esim 15-30 minuuttia musiikkia tapaamisen alkuun. Tarjotaan soittajille taputusten lisäksi pullakahvit/-teet.
TOTEUTUNEE
035  12.12.2016 Aulio Heikki
3+3+3-1
035 KAHVIKONSERTIT
Järjestetään Markkulassa kahvikonsertteja. Pyydetään esim. Vantaan musiikkiopistosta soittajia. Aluksi esim äitienpäiväkahveille. Ehkä vaikka kuukauden ekana sunnuntaina tai maanantaina säännöllisesti?
TOTEUTUNEE
034  11.12.2016 Aulio Heikki
3+3+3+3
034 ENSISAMMUTUSKOULUTUS
Järjestetään Markkulassa ensisammutustapahtuma. Palokunta opastamaan sammuttamisessa, harjoittelua. Kutsutaan HKI ja Espoo mukaan. Esim toukokuun alkupuolellla.
 
033  04.12.2016 Aulio Heikki
3+3+3+3

033 ULKOETEISEEN SYTYTETTÄVÄT VALOT - valoa pimeyteen
Nyt ulkoeteinen on vierailijoidenkin paikalla ollessa pimeä. Jokin päälle pantava valo tarpeen. Nyt taitavat pistorasiat olla AJASTIMEN takana, mutta sitä ei voine kuka vaan säätää - taitaa koskea ULKOVALOAkin.

 
032  02.12.2016 Aulio Heikki
2+3+3+3

032 KEILAUSTAPAHTUMA
Järjestetään yhdessä Tikkurilan Keilaajat ry:n kanssa Tikkurilan keilahallissa keilaustapahtuma, jossa pääsemme tutustumaan ja kokeilemaan keilausta.

 
031  30.11.2016 Aulio Heikki
3+3+3
031 HALLITUKSEN KYSELYTUOKIOT
Järjestetään esimerkiksi kevät- ja syyskokouksen perään HALLITUKSEN KYSELYTUOKIO, esim puoli tuntinen. Kysymyksiä voi jättää jo etukäteen puhelimitse, sähköpostilla tai nettisivun kautta (teen kyselylomakkeen). Voi myös keksiä kysymyksiä paikan päällä. Kysymykset voivat koskea esim yhdistystä, Invalidiliittoa, vammaislakeja tms. Vastataan jos osataan, tai etsitään vastaus vasta myöhemmin. Julkaistaan mielenkiintoiset kysymykset ja vastaukset netissä, osa INVAVIESTISSÄ ja/tai VANIN Viestissä. Tämä on avoimuutta ja neuvontaa! Katso: Toiminta > Hallitus > Hallituksen KYSELYTUOKIOT 
TOTEUTUU kevät- ja syyskokouksien yhteydessä.
030  29.11.2016 Aulio Heikki
3+1

030 DIGI-APU -VÄLILEHTI NETTISIVUILLEMME
Lisätään sähköisen tuen välilehti DIGI-APU.
ARVIO: Hyvä idea
TULOS: Toteutettu

29.11.2016
Aulio Heikki
029  29.11.2016 Aulio Heikki
3+1+2-1
029 VUODEN IDEOIJA-PALKINTO
Annetaan joulujuhlassa myös Vuoden ideoija-tunnustuspalkinto (Heikki Aulio EI ole ehdokkaana!)
 
028  28.11.2016 Ranta Tuomo
3+2+3
028 NETTIIN IDEAT-SIVU
Laitetaan sivulle idean syöttölomake
Kerätään ideat taulukkoon ja laitetaan tieto idean toteuttamisesta
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Toteutettu
29.11.2016
Aulio Heikki
027  27.11.2016 Aulio Heikki
3+2+3
027 LISÄTÄÄN TOIMINTA-SIVUJA
Nettisivuilta puuttuu paljon, esimerkiksi Neuvonta, Vaikuttaminen,
Vuosikokoukset jne
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Toteutettu
28.11.2016
Aulio Heikki
026  25.11.2016 Aulio Heikki
3+1+2
026 LISÄTÄÄN NETTIIN HENKILÖT-SIVU
Emme tunne toisiamme, lisätään sivu, jossa itse kukin saa kertoa taidoistaan,
tiedoistaan, aikaansaannoksistaan. Kaikki hallitukseen haluavatkin voivat kertoa itsestään. Siten on tietoa, jonka mukaan voi vaikkapa valita hallituksen jäsenet.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Toteutettu
28.11.2016
Aulio Heikki
025  19.11.2016 Aulio Heikki
2+1+2

025 TESTATAAN ISOJA TABLETTEJA
Mennään mukaan suurten kotimaisten tabletti-toteutuksen testaukseen. Niitä käytetään esim ostoskeskusten INFO-tauluina. Pääsemme vaikuttamaan ohjelmistojen toteutukseen: soveltuvat paremmin vammaisille
ARVIO: Hyvä idea, ilmoittauduttiin mukaan
TULOS: Lupailivat KUORI Oy:stä ottaa yhteyttä ja sopia tarkemmin...

11.2016 -
Aulio Heikki
024  12.11.2016 Aulio Heikki
3+3+3
024 TEKNIIKKA-KERHO
MINIKOPTERI- eli MULTIKOPTERI-päivän innoittamana VANIN ja HIY:n porukat perustavat yhteisen TEKNIIKKA-KERHON, kokoontuu vuorokuukausin HIY:ssä ja VANIN:ssa. Aiheina kopterien lisäksi kaikenlainen tekniikka, vaikkapa radio-ohjattavat härvelit, höyrykoneet, mopojen rassaus tms.
ARVIO: Pohdintaan
 
023  12.11.2016 Aulio Heikki
3+3+3
023 JÄRJESTETÄÄN MULTIKOPTERI-PÄIVÄ
Järjestetään esim yhdessä HIY:n kanssa multikopteri-tapahtuma perheille: ammattilaiset kertovat ja näyttävät miten pörrätään ilmojen halki ja videoidaan tapahtumaa. Saadaan nuoriakin mukaan
ARVIO: Kannattaa kehitellä ideaa eteenpäin
TOTEUTUNEE
022  12.11.2016 Aulio Heikki
3+2+2
022 PELI-ILLAT TAI PERÄTI PELIKERHO
PELITAPAHTUMAn innoittamana järjestetään HIY:ssä, VANINissa ja IL:ssa peli-iltoja tai peräti peli-kerho. Nuorten mieleen!
ARVIO: Pohdintaan
 
021  12.11.2016 Aulio Heikki
3+1+2
021 JÄRJESTETÄÄN PELITAPAHTUMA
Houkutellaan jokin suuri suomalainen pelejä tekevä putiikki järjestämään pelitapahtuma, jossa on oma osansa vammaisten kuntoutukseen sopivilla aktiivipeleillä. Jos vaikka jokin vihainen tipu pelittäisi meikäläistä. Otetaan Invalidiliitto, HIY ja ESPIN mukaan. Ja nuoretkin tykkää!
ARVIO: Kannattaa kehittää eteenpäin
TOTEUTUMASSA
020    xx.11.2016  Aulio Heikki
3+2+3
020 LAUREAN OPISKELIJOITA MUKAAN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN
Pyydetään opiskelijaryhmää kuvaamaan harjoitustyönä joitain tärkeitä vaikuttamistoimintamme alueita
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Ensimmäinen opiskelijaryhmä tekee selvityksen Vantaan kaupungin sosiaali- ja vammaistoiminnoista joulu- ja tammikuun aikana
11.2016 -
Aulio Heikki
019   xx.11.2016 Aulio Heikki
3+1+3
019 PYYDETÄÄN MUITA MUKAAN LIIKKUVAAN DIGI-APUUN
Pyydetään Vantaata, Laureaa, ENTERiä yms mukaan hankkeeseen.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Ensimmäinen kokous ma 12.12.2016, mukana Vantaa, ENTER, Järjestörinki jne. Anotaan AUTA-hankkeelta rahoitusta. Jatkuu
11.2016 -
Aulio Heikki
018   xx.10.2016 Aulio Heikki
3+1+3
018 MUUTETAAN HÄLYTYKSEN KYTKENTÄ PIN-KOODILLISEKSI
Kun Markkulan hälytysten kytkentä turvalukon kautta reistailee jatkuvasti, niin poistetaan kyseinen kytkin käytöstä. Annetaan kullekin tarvitsijalle henkilökohtainen PIN-koodi, jolla hälyt kytketään päälle ja pois päältä.
ARVIO: Hyvä idea, parantaa turvallisuutta, tiedetään kuka on tullut ekana ja lähtenyt vikana
TULOS: Otettiin käyttöön
10.2016
Aulio Heikki
017   xx.10.2016 Viinikainen Pentti
3+3+3
017 ANOTAAN LISÄÄ RAHAA URHEILUN HANKINTOIHIN
Lisärahaa on tarjolla, joten anotaan hankintoihin
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Saatiin avustusta bocciapallojen ja lentopallojen hankkimiseen
10.2016
Viinikainen Pentti ja Aulio Heikki
016    xx.11.2016 Aulio Heikki
3+1+3
016 ANOTAAN AVUSTUSTA VALTIONVARAINMINISTERIÖN AUTA-HANKKEELTA
Anotaan LIIKKUVAN DIGI-AVUN laajempaan kokeiluun rahoitusta valtiolta.
ARVIO: Kannattaa anoa
TULOS: Tarvitaan lisää kumppaneita, joista sopiva anoo
11.2016
Aulio Heikki
015   xx.10.2016 Aulio Heikki
3+1+3
015 ANOTAAN VANTAALTA AVUSTUSTA LIIKKUVAN DIGI-AVUN TOTEUTUKSEEN
Anotaan lisäavustusta hankintoihin. Arkistossa on hankkeen kuvaus.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Saatiin Vantaalta avustusta noin puolet anotusta, 
ensimmäiset hankinnat on jo tehty
11.2016
Aulio Heikki
014   xx.10.2016 Aulio Heikki
3+1+3
014 LIIKKUVA DIGI-APU
Toteutetaan liikkuva opastustyöasema, joka kulkee repussa opastettavien luokse. He saavat käytännön ohjeita ja apua sähköiseen asiointiin.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Toteutettavana ensimmäinen vaihe
11.2016 -
Aulio Heikki
013    xx.10.2016  Aulio Heikki
2+1+3

013 MUKAAN LAUREAN TEKNO-HANKKEESEEN
Mennnään mukaan TEKNO-hankkeeseen, jonka tuloksena mm käyttöliittymä, jolla voimme etsiä teknisiä apuvälineitä vammaisten tarpeisiin. Sitten voimme lainata niitä Teknologia-lainaamosta. Tuloksena myös teknologisten apuvälineiden jatkokoulutuskurssit hoitajille ym ammattilaisille.
ARVIO: Hyvä idea, mennään mukaan
TULOS: Heikki Aulio on mukana hankkeessa tietokanta- ja sovellusasiantuntijana, yhdistys testaajana ja ideoijana. Jos rahoitus saadaan niin toteutuu 2017-2019

10.2016 -
Aulio Heikki
012     xx.09.2016 Menna Aune ja Aulio Heikki
3+1+3
012 MUKAAN LAUREAN DIGISTI FIKSU -HANKKEESEEN
Mennään mukaan Laurean Digisti Fiksu -hankkeeseen. Saamme tietoa uusista digi-ratkaisuista ja pääsemme myös ideoimaan niitä.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Heikki Aulio on mukana hankkeessa, opiskelijat ovat käyneet tekemässä DIgi-asioiden haastatteluja, jatkuu
09.2016 -
Aulio Heikki
011    xx.09.2016 Pitkänen Eeva
3+1+3+3
011 HANKITAAN MARKKULAAN JUOKSUMATTO
Juoksumatto + iso peili auttaisivat esimerkiksi oikean kävelytavan harjoitteluun ja kunnon kohottamiseen.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan pian
TULOS: Mahtuu kyllä Markkulaan - toteutusjonossa
25.01.2016 tulossa... Pitkänen Eeva, Aulio Heikki
010    xx.08.2016  Aulio Heikki
3+2+2
010 LAITETAAN YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU TIETOKONE SALIIN TAI KEITTIÖÖN
Nyt kaikkien käyttöön tarkoitettu kannettava PC on puheenjohtajan huoneessa 'piilossa' eikä siihen ole asennettu tarvittavia ohjelmia, esim MS Officea. Tuodaan kone saliin pienelle pöydälle ja varustetaan ohjelmilla. Tehdään lyhyt käyttöohje ja mainostetaan käyttömahdollisuutta.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti kun puheenjohtaja antaa luvan
TULOS: Kohta saadaan tietokonepöytä lahjoituksena
TOTEUTUU 2017-02 Aulio Heikki
009    xx.07.2016  Aulio Heikki
3+1+3
009 HANKITAAN KOPIOKONEEN LUOKSE LUNDIA-HYLLYKKÖ
Kopiokoneen luona on vain pieni pöytä taidekerhon runsaille tavaroille. Tilaan mahtuisi iso hylly, tavarat mahtuisivat siistimmin järjestykseen ja varauloskäynnin edusta pysyisi vapaana.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Toteutettu
07.2016
Aulio Heikki
008    xx.06.2016 Menna Aune ja Aulio Heikki
3+1+3

008 PYYDETÄÄN LAUREAA YHTEISTYÖHÖN
Kehitellään Laurea ammattikorkeakoulun kanssa ideoita yhteistoimintaan
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Yhteistyö aloitettu usealla hankkeella, opiskelijat toimineet syksyn 2016 aikana Markkulassa, jatkuu

09.2016 - Menna Aune, Aulio Heikki
007    xx.05.2016  Aulio Heikki
3+1+3
007 LEHTIÄ MARKKULAN SALIIN
Laitetaan saliin pari lehtilokerikkoa ja niihin esim tiede- ja tekniikka- ja luontolehtiä. Miehetkin jaksavat odotella kumppania mielenkiintoisia juttuja lueskellen.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Toteutettu
05.2016
Aulio Heikki
006    xx.04.2016  Aulio Heikki
3+2+3
006 LISÄTÄÄN PIHAAN TOINENKIN INVA-P-PAIKKA
Askarteluhuoneen ikkunan eteen mahtuu auto, voisi laittaa hiekkaa siihen. Päätalon ja saunan väliin mahtuu toinenkin auto, kun nurmikon reunasta otetaan hieman pois ja laitetaan soraa ja hiekkaa tilalle.
HUOM: Markkula EI SAA helppo liikkua-nettisivuilla ESTEETÖN-luokitusta ennen kuin pihassa on vähintään KAKSI INVA-P-PAIKKAA 
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan kun talkkarit kypsiä siihen.
TULOS: Odotellaan vielä talkkarien heräämistä asiaan
TOTEUTUU kun kevät saapuu
005    xx.03.2016  Aulio Heikki
3+1+3
005 HALLITUKSEN KOKOUSTEN TULOKSIA NETTIIN
Lisätään HALLITUS-sivulle tietoja hallituksen kokousten päätöksistä. Tämä on avoimuutta!
ARVIO: Kaikki näkevät mitä hallitus tekee.
TULOS: Otettiin käyttöön
03.2016
Aulio Heikki
004    xx.03.2016  Aulio Heikki
3+1+3
004 ETEISEEN ESITTEITÄ JA LEHTIÄ
Laitetaan eteisen seinään lehtitelineitä, joihin laitetaan esitteitä ja lehtiä.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Siirrettiin Eevan huoneesta lehtiteline eteisen seinälle
03.2016
Aulio Heikki
003    xx.02.2016  Aulio Heikki
3+1+3
003 SALIIN LUETTAVAA
Laitetaan Markkulan saliin lehtiä luettaviksi. Esimerkiksi vaimoa odottelevat miehet tarvitsevat puuhaa.
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Kaksi lehtikoteloa täynnä luettavaa salin pöydille
04.2016
Aulio Heikki
002    xx.01.2016  Aulio Heikki
3+1+3
002 HALLITUKSELLE TEHTÄVÄT-TAULUKKO
Otetaan hallituksessa käyttöön TEHTÄVÄT-excel-taulukko, jolla seurataan sovittujen tehtävien etenemistä.
ARVIO: Auttaa saamaan tehtävät joskus valmiiksikin
TULOS: Otettiin käyttöön
02.2016 -
Aulio Heikki
001    xx.01.2016  Aulio Heikki
3+2+3
001 HALLITUKSEN KOKOUKSISSA ESITETÄÄN ASIAT TIETOKONEELTA
Esitetään asialistat ym materiaali suoraan tietokoneelta, ei vain paperilta
ARVIO: Hyvä idea, toteutetaan heti
TULOS: Asiat käydään läpi TV-ruudusta seuraten
01.2016 -
Aulio Heikki

 

KERRO IDEASI!

*
*

Anna SÄHKÖPOSTIOSOITE, johon saat kuittauksen idean perille menosta.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARVIOI IDEOITA!

*
*

Anna SÄHKÖPOSTIOSOITE, johon saat kuittauksen arvion perille menosta.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

PDF-tiedosto0-HelaHulinat-OPAS.pdf (1.6 MB)
HelaHulinat-opas (pdf)