Työkeskus Visu

TYÖKESKUS VISUN TOIMINTA PÄÄTTYI 31.12.2015.

 

Haluamme kiittää työntekijöitämme sekä yhteistyökumppaneitamme menneistä vuosista.

Toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 2016!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIIMEINEN JOULUATERIA VISUssa 22.12.2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISU on Vantaan Invalidien ylläpitämä työkeskus, jossa työskentelee noin 25 henkilöä

 

Työkeskus Visu on tarkoitettu vajaakuntoisille tai vammaisille henkilöille, joiden työkyky on alentunut siten, että he eivät pysty sijoittumaan tavallisille työmarkkinoille tai ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta.

 

Visussa työskentelee esimerkiksi mielenterveyskuntoutujia, tuki- ja liikuntaelinvammaisia ja neuropsykiatrisen diagnoosin omaavia henkilöitä.

Työkeskus Visussa työskentelevät ihmiset saavat yksilöllistä tukea ja ohjausta työtehtävissään (sosiaalihuoltolaki 27 e §).

 

Visussa tehdään oikeaa työtä alihankintana yrityksille. Visulla on vuosien varrella vakiintuneet asiakaskontaktit ja hyvät verkostot yrityselämään. Työtehtävät ovat erilaisia kokoonpano- ja pakkaustöitä; esimerkiksi postitusta ja pakkaamista. Töiden ennakkosuunnittelussa, suoritusaikatauluissa sekä työnohjauksessa otetaan huomioon kunkin henkilön kyky toimia. Visussa työtä tehdään kuntouttavalla työotteella. Tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn ylläpito ja palauttaminen sekä arjen- ja elämänhallinnan vahvistaminen.

 

Toimihenkilöstön muodostavat toiminnanjohtaja, työnohjaajat ja toimis­­tonhoitaja. Lisäksi Visussa voi olla esimerkiksi sosionomi- tai lähihoitajaopiskelijoita työharjoittelussa. Työkeskus Visulla on osaava ja toimintaan hyvin sitoutunut henkilökunta.

 

Visussa tehdään työtä kahdessa vuorossa: aamu- ja iltavuorossa. Aamuvuoro aloittaa klo. kahdeksan ja iltavuoro klo. 12. Osa työntekijöistä tekee työtä neljä tuntia päivässä ja osa viisi tuntia.

 

Työntekijöitä on noin 20 – 25. Heidän lisäkseen Visu työllistää työkokeilijoita, harjoittelijoita ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä.

 

Vuonna 2016 Visu täyttää 30 vuotta