Liikkuva Digi-apu

LIIKKUVA DIGI-APU

Liikkuva digi-apu on autolla kulkeva avustaja, joka voi tuoda sähköiset palvelut sinne, missä niitä tarvitaan, mutta ne eivät ole saavutettavissa tai niitä ei pystytä käyttämään. Näin saadaan opastusta ja käytännön apua esimerkiksi palvelutaloihin tai yksityiskoteihinkin neuvomaan, tai esimerkiksi avuksi tekemään anomuksia tai muuta netin kautta suoritettavaa tehtävää. Sähköisten palveluiden tuntemus ja käyttötaito ja käytön tuki saadaan jaettua sekä suuremmille joukoille että yksittäisille tarvitsijoille. Apua voidaan tarjota myös etätukena autettavan tietokoneelle, jolloin vältetään matka-aikaa ja matkakuluja. Digi-avun voi tilata käynnille järjestäjän puhelinpalvelusta tai sähköpostin tai tekstiviestin tai nettisivujen kautta.

Nykyisistä atk-tukitoiminnoista liikkuva digi-apu eroaa siinä, että tukea ei ole kovin monessa yhdistyksessä ulotettu laajamittaisesti koteihin asti. Eikä tukea ole voinut pyytää käynnille lyhyelläkin odotusajalla. Eikä ole ollut käytettävissä kevyttä mukana kulkevaa varustusta esimerkiksi opastustilaisuuksien järjestämiseen missä tahansa palvelukeskuksessa tai muussa paikassa, joissa ei välttämättä ole aina käytettävissä dataprojektoria ja valkokangasta. Digi-avulle kertyy myös toiminnan kuluessa laaja kokoelma käytännön ohjeita jaettavaksi avun tarvitsijoille. Ja digi-apua voidaan tarjota myös etätukena käymättä paikan päällä.

Kokeilun aikana tutkitaan, miten tällainen palvelu saadaan integroitua kunnan palvelukokonaisuuteen. Tavoitteena on luoda joustava palvelu, joka yhdessä kunnan muun toiminnan kanssa löytää avun tarvitsijat ja tuo avun heidän luokseen. Näin voivat esimerkiksi vanhukset tai vammaiset saada tukea koteihinsa asti. Estetään syrjäytymistä ja helpotetaan kotona pärjäämistä. Kokeillaan miten avun saa tilattua sekä puhelimen että nettisivuston kautta.

TARVITTAVAT TYÖKALUT

Liikkuvan digi-apuyksikön autossa helposti mukana kuljetettavat varusteet ovat:
- kevyt kannettava tietokone tarvittavin ohjelmistoin ja lisälaittein
- ’mokkula’ internet-yhteyttä varten
- pieni kannettava tulostin ja tulostuspaperia
- pieni kannettava skanneri tai skannaus-kamera
- pieni kannettava data-projektori
- puhelin avunpyyntöjen vastaanottamiseen
- reppu laitteiden kantamiseen
- kevyt kannettava valkokangas
- ohjeita avustettaville.

KULKUVÄLINE JA AUTTAJA

Tällainen välineistö kulkee henkilöautolla avun tarvitsijoiden luokse. Tarvitaan siis auto ja auttaja kulkemaan sillä.

TOTEUTETTAVA APU

Viedään apu paikan päälle eli esimerkiksi palvelukeskuksiin, vanhainkoteihin, kirjastoihin, kouluihin ja yksityiskoteihin. Luentojen, opastuksen ja henkilökohtaisen avun turvin saadaan sähköiset palvelut tarvitsijoiden luokse. Tuki voidaan toteuttaa myös henkilökohtaisena etätukena. Apua voi tilata avun tuottajalta joko puhelimitse tai internetin kautta. Ensimmäinen avun tuottaja on Vantaan Invalidit VANIN ry, jonka nettisivuille toteutetaan avunpyyntötoiminto.

KULUT

Välineiden lisäksi kertyy siis
- auton käyttökuluja
- ajettujen matkojen kuluja
- auttajan työkulut
- tukikeskuksen avunpyyntöjen käsittelykulut.

Auttajan työkulut voivat jäädä kohtuullisiksi käyttämällä yhdistysten henkilöitä auttajina. Yhdistys saisi tehdystä työstä kohtuullisen korvauksen esimerkiksi kunnalta tai muulta rahoittavalta taholta.

ETÄTUKI

Digi-apu voi auttaa myös etäyhteyden kautta avun tarvitsijaa, jolla on kotonaan tietokone ja yhteys internettiin. Auttaja ottaa autettavan pyynnöstä yhteyden hänen tietokoneeseensa (esimerkiksi TeamViewerillä) ja neuvoo ja näyttää miten sähköisiä palveluja käytetään. Puheyhteys toimii tällöin joko internetin kautta (esimerkiksi SKYPEllä) tai puhelun välityksellä. Näin saadaan apu autettavalle välittömästi ja ilman matkakuluja ja matka-aikaa.

ENSIMMÄINEN KOKEILU

Liikkuvaa digi-apua kokeillaan ensin Vantaalla Vantaan Invalidit ry:n toteuttamana. Kokeilu aloitetaan vuoden 2017 alussa ja sen käynnistämiseen on saatu pieni avustus Vantaan kaupungilta. Tämä avustus riittää vain osaan laitehankinnoista. Pyritään saamaan mukaan toimimaan tai rahoittamaan kokeilua ainakin
- Vantaan kaupunki
- laite- ja ohjelmistotoimittajia
- operaattori
- Laurea ammattikorkeakoulu
- muita yhdistyksiä, esim. ENTER ja Järjestörinki.

Kokeilun aikana tutkitaan, miten tällainen palvelu saadaan integroitua kunnan palvelukokonaisuuteen. Tavoitteena on luoda joustava palvelu, joka yhdessä kunnan muiden toimintojen kanssa löytää avun tarvitsijat ja tuo avun heidän luokseen.  

LAAJEMPI KOKEILU

Laajempi kokeilu voisi tapahtua vuosien 2017 ja 2018 aikana pääkaupunkiseudulla esimerkiksi siten, että mukaan tulisi muutamia alueen yhdistyksiä ja kuntia. Kussakin kunnassa kokeiltaisiin muutaman liikkuvan digi-avustajan käyttöä. Esimerkiksi sopivia voisivat olla
- Helsingin Invalidien Yhdistys ry
- Espoon Invalidit ESPIN ry
- ENTER ry
- Helsinki
- Espoo.

Mukaan sopisivat myös oppilaitokset, esimerkiksi
- Laurea ammattikorkeakoulu.

Oppilaat voisivat harjoitustyönään osallistua avustustoimintaan varsinaisen digi-avustajan tukena. He voisivat myös harjoitustyönään tuottaa opastuksessa tarvittavia ohjeita. Oppilaitos voisi myös mahdollisesti järjestää digi-avustajien koulutusta. Samoin esimerkiksi ENTER ry:n kautta voisi kehittää sopivaa digi-avustajan koulutuspakettia.

Laajemman kokeilun toteuttamiseen tarvitaan rahoitusta valtiolta. Anotaan valtionvarainministeriön APUA-hankkeen kautta rahoitusta tähän kokeiluun.

LOPPUTULOKSET

Kokeilussa mukana olevien yhteistoimintana suunnitellaan ja kuvataan tällaisen liikkuvan digi-avun toimintamalli laajempaa käyttöä varten. Tuloksena ovat ohjeet liikkuvan digi-avun toteuttamiseksi kunnan, yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Sähköisten palveluiden käyttäminen saadaan ulotettua myös niihin henkilöihin, jotka muuten jäisivät tämän digi-maailman ulkopuolelle ja voisivat syrjäytyä. Ilman tukea he saattaisivat jäädä ilman tarvitsemiaan yhteiskunnan tukitoimia ja kotona selviäminen olisi vaikeampaa. Tällainen tuki olisi erittäin tarpeellista yhteiskunnan kehittyessä yhä laajemmin sähköisiä palveluja tarjoavaksi.