Avustajien työterveyshuolto

Työterveyshoitaja Hilkka Pääkkölä Vantaan Työterveysliikelaitoksesta HIY:ssä 12.2.2016

HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖTERVEYSHUOLLON KYSYMYKSIÄ

Laaja joukko pääasiassa henkilökohtaisten avustajien työnantajia oli kokoontunut Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n toimintakeskukseen kuulemaan asiaa henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollosta Riitta Jolangin puheenjohdolla. Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat myös Assistentti-infon lakimies Terhi Toikkanen ja sosiaalityöntekijä Yodit Melaku. Virtuaalivastaanotto tekee tuloaan ajanvarauksesta lähtien, mutta kaikkea ei vielä nykyään tehdä etänä työterveyshuollossakaan. Nettisivustolta www.vantaantyoterveys.fi löytyy ohjeita. Sähköiseen Kanta-arkistoon ollaan liittymässä. Omakanta.fi palvelun kautta voi tarkistaa omia koetuloksiaan ja päivittää sähköisiä reseptejään. Sähköiset lähetteet sairaalaan ja sähköinen lasku ovat vielä tulevaisuuden asioita samoin kuin terveydentilan etämittaukset.

Tuhansista asiakkaista vastaava Vantaan Työterveysliikelaitos toimii Pasilassa, Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Tapiolassa virka-aikana palvellen sekä yrityksiä että henkilöasiakkaita.

- Pienyritykset ovat suurin asiakasryhmämme, kertoi Hilkka Pääkkölä.

- Olemme Työ ja Terveys ry:n jäseniä, mikä mahdollistaa palvelujen tarjoamisen kumppanuusverkoston kautta, hän lisäsi. Erikoislääkärin palvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, sairaanhoito on aina yleislääkäritasoista. Laboratorio- ja röntgenpalvelut ostetaan HUS-Labilta. Hilkka Pääkkönen toimii Helsingin Invalidien Yhdistyksen sopimuksen mukaisena työterveyshoitajana Liisa Vehmasen toimiessa työterveyslääkärinä. Työfysioterapeuttina toimii Jouko Laine ja työterveyspsykologina Tarja Nummelin. HIY välittää palvelusetelituottajana henkilökohtaisia avustajia.

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteistä työterveyshuoltoa koskevia sopimuksia Vantaan Työterveysliikelaitoksessa hoitavat Erja Lumme (sähköposti erja.lumme@vantaa.fi) joka on sopimusten varsinainen tekijä, taikka Helena Friström. Sopimuslomakkeen voi saada ja palauttaa sähköisesti. Kaupungin vammaispalvelut maksavat sopimuksesta aiheutuvat kulut, kun hakija on oikeutettu henkilökohtaiseen avustajaan. - Meillä on keskitetty ajanvaraus ja neuvonta, sieltä numerosta saa myös apua ja infoa tarvittaessa, painotti Pääkkölä.

Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kela 1) ei kata varsinaista sairaanhoitoa. Varsinainen sairaanhoito ehkäisevään työterveyshuoltoon liitettynä kuuluu Kela 2:een. Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon sopimuksiin liittyvät asiat hoidetaan aina siinä pisteessä, missä sopimus on tehty, mutta sairaanhoidolliset toimet lähimmässä toimipisteessä.

- Työpaikkaselvitykset voidaan tehdä ja monasti tehdäänkin vammaiselle työnantajalle puhelimitse haastattelulla tai kysellään kaavakkeella esitietoja, kertoi Pääkkölä. Lähinnä mitä työntekijän toimenkuvaan kuuluu ja minkälaisia työaikoja. Työterveysriskejä ja mahdollisia altistuksia kartoitetaan. Yksityisten henkilöiden kodeissa voidaan käydä pyydettäessä.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman tulee olla koko ajan voimassa ja se kirjoitetaan 3-5 vuodeksi yksiköstä riippuen. - Siinä määritellään ennalta ehkäisevän sopimuksen sisältöä, kertoi Pääkkölä. Ennalta ehkäisevää työterveyshuoltoa koskevan sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Työterveyshuolto seuraa terveydentilaa ja työkykyä vastaten ja toteuttaen lakisääteisistä ja muista terveystarkastuksista siten kuin sopimuksessa on määritelty. Laboratoriotutkimuksien ja radiologisten tai muiden tutkimusten osalta menetellään myös sopimuksen mukaan tuberkuloosin tai vastaavan syyn pois sulkemiseksi.

Työterveyshuoltoon kuuluu tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työhön liittyvistä altistamisista aina nostamisista ja oikeista työasennoista ihon hoitoon, kertoi Pääkkölä. Työterveyshuolto toimii tarvittaessa työsuojelutoiminnan asiantuntijana.

Työkykyä ylläpitävä toiminta on osa työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon henkilökunta osallistuu asiakkaan mahdollisiin työhyvinvointi- ja henkilöstöhallinnon hankkeisiin. Kuntoutustarvetta arvioidaan tarvittaessa. Samoin arvioidaan ensiapuvalmiuden tarvetta tarpeen mukaan. - Laastari ja joitakin sidostarpeita on hyvä olla, toki ensiapukoulutus on kaikin puolin hyvä kansalaistaito, totesi Pääkkönen.

Ennalta ehkäisy työfysioterapiassa tarkoittaa, että kannattaa ajoissa hakeutua työfysioterapeutin vastaanotolle. Varsinkin, jos työssä ilmenee jotain erityistä kuormitusta. - Hyvin tavallinen on hiirikäsi näyttöpäätetyössä, kertoi Pääkkönen. Työfysioterapeutti ei varsinaisesti anna mitään hoitoja, mutta ohjausta ja neuvoja.

Jouni Kaukonen